Super PEライン 4X 1.5号 1000m巻き 【OUTLET】 12161product__image-main

Super PEライン 4X 1号 【OUTLET】
※SK71 100% Dyneema SUPER PE採用 ※4本編み ※線径0.2mm
※強度約12Kg(26lb) ※1000m巻き ※5色X10m間隔
※OPEN PRICE
購入数

おすすめ商品